Mycket musik i juli

Tisdag 2 juli kl 18 Tobbes Ukeleleorkester
Tisdag 9 juli kl 17 Allsång under himlavalvet
Tisdag 16 juli kl 18 Musik vid havet med Börje Håsaeter m fl
Tisdag 30 juli kl 18 Annica Östman o Marco Fonseca
Du kan läsa mer om konserterna här