Årsmöten o Årsstämmor

Spikarö Kapellstiftelse har sitt årsmöte söndag 30 juni kl 14.45 (efter Andakten kl 14).
Fiskehamnsföreningens- och Vägsamfällighens årsstämmor hålls måndag 1 juli kl 18.