Gudstjänst söndag 23 juni kl 11.00

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG DEN 23 JUNI 2019
Gudstjänst kl 11:00 i Spikarö kapell
med Lars Jonsson Huss, Cecilia Nilsson.
Solist Fredrik Eriksson
Varmt Välkomna
Spikarö Kapellstiftelse o Alnö församing