Midsommarfirande på Skorven 2019

Torsdag 20 juni kl 18 Pyntning av midsommarstången (ta med blommor)
Fredag 21 juni kl 15.00 Traditionellt midsommarfirande med dans kring stången och lekar. Försäljning av fika.
Varmt välkomna!
Spikarö Fiskehamnsförening