Spikarö Hamnförening

Styrelse:

Christina Hübenette (Ordförande)   e-post: christinahubenette  med @hotmal.com på slutet
Ronny Seimersson (Vice Ordförande)
Anna Lantz (Sekreterare)
Sune Dahlqvist (Vice sekreterare)
Johan Falk (Kassör)
Christer Forsberg (Suppleant)
Peter Micha (Suppleant)

Protokollet från årsstämman 170703 läggs ut här så fort det är justerat och klart.

Årsmötesprotokoll 160704 sid 1
Årsmötesprotokoll 160704 sid 2
Årsmötesprotokoll 160704 sid 3
Årsmötesprotokoll 160704 sid 4

Årsmötesprotokoll 150706

Betala årsavgiften för Spikarö Fiskehamnsförening 2018:
Medlemskap: Var noga med att ange vilket år och medlemskap insättningen avser, helst genom kombination av årtal och anläggningsadress (2018XXX) som referens.
Avgift: 250:- enligt årsmöte till Postgiro: 634188-7