Spikarö Hamnförening

Styrelse 2018/19:

Christina Hübenette (Ordförande)   e-post: christinahubenette  med @hotmail.com på slutet
Ronny Seimersson (Vice Ordförande)
Anna Lantz (Sekreterare)
Johan Falk (Kassör)
Peter Micha (Ledamot)
Annika Gissberg (Suppleant)
Britt Öhman Rautio <(Suppleant)

Protokoll från årsstämman – kontakta ordförande eller sekreterare

Betala årsavgiften för Spikarö Fiskehamnsförening 2019:
Medlemskap: Var noga med att ange vilket år och medlemskap insättningen avser, helst genom kombination av årtal och anläggningsadress (2019XXX) som referens.
Avgift: 250:- enligt årsmöte till Postgiro: 634188-7