Spikarö Kapell

Kapellstiftelsen 2018/19

(2019/2020 ny styrelse – uppdateras inom kort)
Ordförande Lennart Gustafsson
Vice ordförande Anders Pålsson
Kassör Inger Hjertman
Sekreterare Ann-Charlotte Holmgren
Ledamot Karin Persson, Britt Falk, Maj-Britt Forsgren
Suppleanter Berit Andersson, Britt Enered

Vigslar, dop och hyra av kapellet – kontakta Inger Hjertman mobil 070-524 74 70

Spikarö Kapellstiftelse tar tacksamt emot pengagåvor på bankgiro 515-8548 eller swish till nr 123 063 8585.

Kapellet tillhör inte någon församling utan är en ideell förening utan statligt stöd.
Intäkter behövs för att vidmakthålla Kapellet.
2018 var det 60-årsjubileum för Kapellet. Vid ljusmässan firades jubiléet med närvaro av biskop Eva NordUng Byström och kontraktsprost Anna-Maria Larsson.

Läs om Spikarö Kapell 50 år

Spikarö kapell 50 år