Spikarö Kapell

Kapellstiftelsen 17/18

Ordförande Ulla Söderlind
Vice ordförande Lennart Gustafsson
Kassör Margareta Tellberg
Sekreterare Britt Falk
Vice sekr. Berit Andersson
Ledamot Anders Pålsson, Ann-Charlotte Holmgren
Suppleanter Maj-Britt Forsgren, Britt Enered

Bokningsansvarig kapellet: Margareta Tellberg 070-348 46 12

Spikarö Kapellstiftelse tar tacksamt emot pengagåvor på bankgiro 515-8548

Läs om Spikarö Kapell 50 år

Spikarö kapell 50 år