Spikarö Kapell

Kapellstiftelsen 17/18

Ordförande Ulla Söderlind
Vice ordförande Lennart Gustafsson
Kassör Margareta Tellberg
Sekreterare Britt Falk
Vice sekr. Berit Andersson
Ledamot Anders Pålsson, Ann-Charlotte Holmgren
Suppleanter Maj-Britt Forsgren, Britt Enered

Bokningsansvarig kapellet: Margareta Tellberg 070-348 46 12

Spikarö Kapellstiftelse tar tacksamt emot pengagåvor på bankgiro 515-8548 eller swish till nr 123 063 8585.

Kapellet tillhör inte någon församling utan är en ideell förening utan statligt stöd.
Intäkter behövs för att vidmakthålla Kapellet. Det är i år 60-årsjubileum för Kapellet så vi har satsat mer än vad kassan håller genom att bygga ett skärmtak över entrén och en ny skylt arbetas det med där texten är symbolisk för oss som ideellt försöker bevara kapellet. Texten på skylten är ur Bibeln och manar oss alla på Spikarna att ställa oss i Guds tjänst. 

Läs om Spikarö Kapell 50 år

Spikarö kapell 50 år