Elvis i våra hjärtan – Onsdag 5 juli kl 18

Onsdag 5 juli kl 18.00 i Spikarö Kapell
Elvis i våra hjärtan konsert med Bernt Nordström, sång och Lillian Stenlund, piano
Fri Entre
Välkomna !
Spikarö Kapellstiftelse