Söndag 2 juli – Andakt och Årsmöte Spikarö Kapellstiftelse

Söndag 2 juli
Kl 14.00         Andakt (Alnö Församling/Spikarö Kapellstiftelse)
Kyrkkaffe med strömmingsmacka

Kl 15.30 ca    Årsmöte Spikarö Kapellstiftelse

Varmt välkomna!