Måndag 3 juli kl 18 – Årsstämmor Fiskehamnföreningens och Vägföreningen

Måndag 3 juli       Fiskehamnföreningens och Vägföreningens årsstämmor i Kapellet
Kl 18                    Välkomna!